Skip to main content
Chia Sẻ Kinh NghiệmTin Tức

Các hãng Đầu nối dây điện – Đầu cos (cốt, cosse) bằng đồng bấm nối dây điện NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji – HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A – THÁI LAN: Tlug, GiantLok, Việt Nam V-terminals…

đầu nối dây điện; đầu cos nối dây điện; đầu cos đồng; đầu cosse đồng; đầu cosse nối dây điện; đầu cose nối dây điện; đầu cốt nối dây điện; đầu cốt đồng nối dây điện; đầu cos bấm dây điện; đầu cosse bấm dây điện; đầu cos tròn; đầu cosse tròn đồng; đầu cos chữ y; đầu cosse chỉa chẻ chữ y càng cua; đầu cos ghim; đầu cos ghim đực cái; đầu cos nối thẳng; đầu cos nối thẳng nối tiếp song song; đầu cos dẹp; đầu cos lưỡi kim dẹp mỏ vịt; đầu cosse pin; đầu cosse pin đặc pin rỗng; đầu cos sc; đầu cosse cốt sc; đầu cos đực cái; đầu cosse đực cái; đầu cos kim; đầu cốt kim; đầu nối dây điện nichifu; đầu cos nối dây điện nichifu; đầu nối dây điện jst; đầu cos nối dây điện jst; đầu cos đồng jst; đầu cosse đồng jst; đầu nối dây điện dst; đầu cos nối dây điện dst; đầu cos đồng dst; đầu cosse đồng dst; đầu nối dây điện trusco; đầu cos nối dây điện trusco; đầu cos đồng trusco; đầu cosse đồng trusco; đầu nối dây điện fuji; đầu cos nối dây điện fuji; đầu cos đồng fuji; đầu cosse đồng fuji; đầu nối dây điện jeono hàn quốc; đầu cos nối dây điện jeono hàn quốc; đầu nối dây điện cais vina hàn quốc; đầu cos nối dây điện cais vina hàn quốc; đầu cos đồng cais vina hàn quốc; đầu cosse đồng cais vina hàn quốc; đầu nối dây điện dong a hàn quốc; đầu cos nối dây điện dong a hàn quốc; đầu cos đồng dong a hàn quốc; đầu cosse đồng dong a hàn quốc; đầu nối dây điện tlug t-lug t.lug; đầu cos nối dây điện tlug t-lug t.lug; đầu nối dây điện giantlok thái lan; đầu cos nối dây điện giantlok thái lan; đầu nối dây điện v-terminals; đầu cos nối dây điện v-terminals; đầu cos đồng v-terminals; đầu cosse đồng v-terminals; đầu cos tròn v terminal; đầu cos chữ y v terminal; đầu cos ghim v terminal; đầu cos nối thẳng v terminal; đầu cos dẹp v-terminal; đầu cosse pin v-terminal; đầu cos sc v-terminal; đầu cos đực cái v-terminal; đầu cos kim v-terminal; đầu nối dây điện duotech; đầu cos đồng duotech; đầu cosse nối dây điện duotech; đầu cốt nối dây điện duotech; đầu cos bấm dây điện duotech;

Trong bài viết này, DUNGCUBAMCOS.COM xin chia sẻ các hãng / thương hiệu Đầu nối dây điện – Đầu cos (cosse, cốt) bằng đồng chuyên Bấm nối dây điện đến từ NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals

Đa số các hãng / thương hiệu sản xuất đầu nối dây điện đều có điểm chung trong nhóm sản phẩm:

 • Đầu cos Pin rỗng cho dây tín hiệu.

cos Pin rỗng cho dây tín hiệu. NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals
 • Đầu cos kim lưỡi dẹp mỏ vịt – Blade Terminals (BT-Type)

cos kim lưỡi dẹp mỏ vịt – Blade Terminals (BT-Type) NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals
 • Đầu cos nối thẳng nối tiếp,nối song song – (Sleeves B, P type).

cos nối thẳng nối tiếp,nối song song NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals
 • Đầu cos chịu nhiệt độ cao – High Temperature Terminals (N-Type).
Đầu cos chịu nhiệt độ cao – High Temperature Terminals (N-Type) NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals
 • Đầu cos nối nhanh đực cái – Quick Disconnects Male and Female

Đầu cos nối nhanh đực cái – Quick Disconnects Male and Female NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals
 • Đầu cos vuông – Square Ring Terminals (CB-Type)

Đầu cos vuông – Square Ring Terminals (CB-Type) NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals
 • Đầu cos tròn 2 lỗ – Two holes Ring Terminals (RD-Type).

cos tròn 2 lỗ – Two holes Ring Terminals (RD-Type) NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals
 • Đầu cos đúc: SC, TL, TLK…

Đầu cos đúc: SC, TL, TLK… NHẬT BẢN: Nichifu, JST, DST, Truso, Fuji, HÀN QUỐC: Cais Vina, Jeono, Dong A , ĐÀI LOAN: KST K.S, THÁI LAN: Tlug, GiantLok, VIỆT NAM: V-Terminals

Phân loại theo chất liệu sản phẩm đầu cos nối dây điện

 • Đầu cos Đồng: chất liệu Đồng (Cu) nguyên chất có tỷ lệ trên 99.99%.
 • Đầu cos bằng Nickel: chất liệu Nickel nguyên chất. Dùng vị trí đặc biệt chịu nhiệt độ cao lên tới 400 độ C.
 • Đầu cos lưỡng kim Cu/AL: Vật liệu Đồng (Cu) và Nhôm (Al) chuyên dùng cho dây cáp nhôm.
 • Đầu cos có bọc nhựa cứng: Với phần kim loại dẫn điện được bọc nhựa cách điện: Vinyl, Nylong, Polycarbonate (PC- nhựa thân thiện môi trường).

1. Đầu cos điện hãng NICHIFU Nhật Bản

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng Nichifu

2. Đầu cos hãng JST Nhật Bản

 • JST Co., Ltd.
 • Website: https://www.jst.com/products/category/solderless-terminals/

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng JST

3. Đầu cos nối dây điện hãng DST Nhật Bản

 • DST – DAIDO SOLDERLESS TERMINAL MFG .Co.,Ltd.
 • Website: https://www.daido-tanshi.jp/

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng DST

4. Đầu cosse đồng hãng FUJI Nhật Bản

 • FUJI TERMINAL INDUSTRY Co., Ltd.
 • Website: https://www.fujiterminal.co.jp/en/

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng FUJI

5. Đầu cos đồng hãng TRUSCO NAKAYAMA Nhật Bản

 • TRUSCO NAKAYAMA Corporation.
 • Website: https://www.trusco.co.jp/en/

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng TRUSCO

6. Đầu cos nối dây hãng JEONO Hàn Quốc

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng JEONO

7. Đầu cos nối dây hãng CAIS VINA Hàn Quốc

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng CAIS VINA

8. Đầu cos đấu nối hãng DONG-A BESTECH Hàn Quốc

Hình ảnh một số sản phẩm của hãng DONG-A BESTECH