Catalogue thông số bảng giá đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R80-8 R80-10 R80-12 R80-14

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R80 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 76.28~96.3 mm2:

  • cos Nichifu R80-8
  • cos Nichifu R80-10
  • cos Nichifu R80-12
  • cos Nichifu R80-14
Mã: đầu cos tròn trần Nichifu R80 Danh mục:

Mô tả

Bài viết chia sẻ Catalogue thông số bảng giá đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R80 Nichifu R80-8 R80-10 R80-12 R80-14 Nhật Bản – Đầu cos đồng mạ thiếc chất lượng.

đầu cos tròn r80 nichifu r80-8 r80-10 r80-12 r80-14; đầu cos khuyên vòng tròn r80 nichifu; đầu cốt tròn r80 nichifu; đầu cốt khuyên vòng tròn r80 nichifu; đầu cosse tròn r80 nichifu; đầu cosse khuyên vòng tròn r80 nichifu; đầu cose tròn r80 nichifu; đầu cose khuyên vòng tròn r80 nichifu; đầu cos r80 nichifu; đầu cos tròn r80 nichifu;

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R80 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 72.68~96.3 mm2:

  • cos Nichifu R80-8
  • cos Nichifu R80-10
  • cos Nichifu R80-12
  • cos Nichifu R80-14

Ncc ncu supplier vendor list nhà cung cấp cung ứng công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua vật tư tiêu hao cơ điện mro cho bảo trì sữa chửa thay thế vận hành nhà máy sản xuất ở tại trong khu công nghiệp chế xuất kcn kcx đầu cos cosse cốt đồng R80-8 R80-10 R80-12 R80-14 nhãn nhiệu maker nichifu nhật bản.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI CẦN MUA ĐẦU COS TRÒN R80 NICHIFU (HAY CỐT, COSE, COSSE KHUYÊN VÒNG TRÒN) MÃ HÀNG R80-8 R80-10 R80-12 R80-14

nichifu vietnam R80-8 R80-10 R80-12 R80-14

Xem thêm thực tế sản phẩm đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R1.25 R2 R3.5 R5.5 R8 R14 R22 R38 R60 R70 R80 R100 R150 R180 R200 R250 R325 Nichifu Nhật Bản.

Ncc ncu supplier vendor list nhà cung cấp cung ứng công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua vật tư tiêu hao cơ điện mro cho bảo trì sữa ch nhà máy sản xuất ở tại trong khu công nghiệp chế xuất kcn kcx đầu cos cosse cốt đồng R80-8 R80-10 R80-12 R80-14 nhãn nhiệu maker nichifu nhật bản.

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng) Nichifu R22

các mã hàng R22-5 R22-5N R22-6 R22-6S R22-8 R22-8S R22-10 R22-10S R22-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R38

các mã hàng: R38-6 R38-6S R38-8 R38-8S R38-10 R38-10S R38-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng) Nichifu R60

các mã hàng R60-6 R60-8 R60-8S R60-10 R60-10S R60-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R70

các mã hàng: R70-8 R70-10 R70-12 R70-14

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Ngoài sản phẩm đầu cos tròn R80 Nichifu. Vui lòng iên hệ Dungcubamcos.com để Tư vấn bảng báo giá và cung cấp thêm thông tin thông số kỹ thuật, catalogue khi cần mua đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn trần Nichifu

R1.25 cos tròn Nichifu cho dây 0.25~1.65 mm2

R2 cos tròn Nichifu cho dây 1.04~2.63 mm2

R3.5 cos tròn Nichifu cho dây 2.63~4.6 mm2

R5.5 cos tròn Nichifu cho dây 2.63~6.64mm2

R8 cos tròn Nichifu cho dây 6.64~10.52 mm2

R14 cos tròn Nichifu cho dây 10.52~16.78 mm2

R22 cos tròn Nichifu cho dây 16.78~26.66 mm2

R38 cos tròn Nichifu cho dây 26.66~42.42 mm2

R60 cos tròn Nichifu cho dây 42.42~60.57 mm2

R70 cos tròn Nichifu cho dây 60.57~76.28 mm2

R80 đầu cos tròn Nichifu cho dây 76.28~96.3 mm2

R100 cos tròn Nichifu cho dây 96.3~117.2 mm2

R150 cos tròn Nichifu cho dây 117.2~152.05 mm2

R180 cos tròn Nichifu cho dây 152.05~192.6 mm2

R200 cos tròn Nichifu cho dây 192.6~242.27 mm2

R325 cos tròn Nichifu cho dây 242.27~325 mm2

Ncc ncu supplier vendor list nhà cung cấp cung ứng  nơi bán để mua vật tư tiêu hao cơ điện mro cho bảo trì sữa chửa thay thế vận hành nhà máy sản xuất ở tại trong khu công nghiệp chế xuất kcn kcx đầu cos cosse cốt đồng R80-8 R80-10 R80-12 R80-14 nhãn nhiệu maker nichifu nhật bản.