Vỏ áo nhựa PVC cách điện Mũ chụp bọp bọc đầu cốt cos cosse TIC 1.25 Nichifu màu ĐỎ VÀNG XANH DƯƠNG XANH LÁ ĐEN TRẮNG TRONG SUỐT code nichifu TiC 1.25 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

Mũ chụp bọp bọc đầu cốt cos cosse TIC 1.25 Nichifu Nhật Bản gồm:

 • TIC 1.25-RED   (red đỏ)
 • TIC 1.25-YEL   (yellow vàng)
 • TIC 1.25-BLU  (blue xanh dương)
 • TIC 1.25-GRN  (Green xanh lá cay)
 • TIC 1.25-BLK  (Black đen)
 • TIC 1.25-WHI  (white trắng)
 • TIC 1.25-CLR  (Clear trong suốt)
Mã: chụp đầu cốt Tic 1.25 Nichifu Danh mục:

Mô tả

sản phẩm Vỏ áo nhựa PVC cao su cách điện đầu bọp bọc mũ chụp đầu cốt cos cosse TIC 1.25 Nichifu màu ĐỎ VÀNG XANH ĐEN TRẮNG TRONG SUỐT TiC 1.25 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr Nichifu Nhật Bản.

vỏ áo nhựa pvc cách điện mũ chụp bọp bọc đầu cốt cos cosse tic 1.25 nichifu màu đỏ vàng xanh dương xanh lá đen trắng trong suốt code nichifu tic 1.25 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

Vỏ áo nhựa PVC cao su cách điện mũ chụp bọp bọc đầu cốt cos cosse TIC 1.25 Nichifu Nhật Bản gồm các màu:

 • Nichifu TIC 1.25-RED (red màu đỏ);
 • Nichifu TIC 1.25-YEL (yellow màu vàng);
 • Nichifu TIC 1.25-BLU (blue màu xanh dương);
 • Nichifu TIC 1.25-GRN (Green màu xanh lá cây);
 • Nichifu TIC 1.25-BLK (Black màu đen);
 • Nichifu TIC 1.25-WHI (white màu trắng);
 • Nichifu TIC 1.25-CLR (Clear Transparent màu trong suốt);

Thông số chụp đầu cốt nichifu TIC 1.25 2 3.5 5.5 8 14 22 38 60 80 100 150 200 250 325 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

Nichifu Insulation Caps

Hình thực tế sản phẩm TIC NICHIFU NHẬT BẢN Vỏ áo nhựa PVC cao su cách điện mũ chụp bọp bọc đầu cốt cos cosse NICHIFU

mũ chụp bọc đầu cốt cos cosse TIC 1.25 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

Vỏ áo nhựa cách điện bọc đầu cosse TIC 2 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

đầu bọp dùng chụp bọc cốt cos cosse TIC 3.5 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

Vỏ áo nhựa PVC bọc đầu cốt cos cosse TIC 5.5 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR

mũ chụp cách điện bọc đầu cốt cos cosse TIC 8 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

mũ chụp đầu bọp bọc cốt cos cosse TIC 14 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

Vỏ áo nhựa PVC bọc đầu cốt cos cosse TIC 22 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

chụp nhựa cách điện bọc đầu cốt cos cosse TIC 38 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

chụp nhựa cao su PVC bọc đầu cốt cos cosse TIC 60 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

Vỏ áo nhựa cao su đầu bọp cốt cos cosse TIC 100 -RED -YEL -BLU -GRN -BLK -WHI -CLR nichifu

Ngoài sp vỏ áo nhựa cách điện Tic 1.25 Nichifu. Vui lòng liên hệ để Tư vấn bảng báo giá các loại TIC Nichifu #

chụp đầu cốt nichifu TIC 1.25 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 2 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 3.5 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 5.5 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 8 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 14 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 22 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 38 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 60 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 80 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 100 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 150 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 200 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr

chụp đầu cốt nichifu TIC 325 -red -yel -blu -grn -blk -whi -clr