Catalogue thông số bảng giá đầu cốt tròn cosse cos Nichifu R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12 Nhật Bản

Đầu cốt cosse tròn R5.5 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 2.63 ~ 6.64 mm2:

cốt cosse R5.5-3.5 Nichifu

cốt cosse R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S Nichifu

cốt cosse R5.5-5 R5.5-5S Nichifu

cốt cosse R5.5-6 R5.5-6S Nichifu

cốt cosse R5.5-8 R5.5-12 Nichifu

Mã: đầu cos tròn trần Nichifu R5.5 Danh mục:

Mô tả

Bài viết chia sẻ catalogue thông số bảng giá khi cần mua sản phẩm đầu cốt tròn R5.5 Nichifu (đầu cosse cos khuyên vòng tròn trần) các mã hàng R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12

đầu cốt tròn; đầu cosse cos tròn; mua đầu cốt khuyên vòng tròn; mua đầu cosse cos khuyên vòng tròn; bảng giá đầu cốt tròn; bảng giá đầu cosse cos tròn; thông số đầu cốt tròn; thông số đầu cosse cos tròn; catalogue đầu cốt tròn; catalogue đầu cosse cos tròn; ầu cosse cos tròn trần r5.5 -3.5 -4 -5 -6 -8 -12 nichifu; mua đầu cốt khuyên vòng tròn trần r5.5 -3.5 -4 -5 -6 -8 -12 nichifu; mua đầu cosse cos khuyên vòng tròn trần r5.5 -3.5 -4 -5 -6 -8 -12 nichifu; bảng giá đầu cốt tròn trần r5.5 -3.5 -4 -5 -6 -8 -12 nichifu; bảng giá đầu cosse cos tròn trần r5.5 -3.5 -4 -5 -6 -8 -12 nichifu;

Các mã hàng R5.5 phổ biến:

  • đầu cosse cos tròn R5.5-3.5 Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-4 Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-4N Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-4S Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-5 Nichifu

  • đầu cosse cos tròn R5.5-5S Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-6 Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-6S Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-8 Nichifu
  • đầu cosse cos tròn R5.5-12 Nichifu

Công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đầu cos cosse điện bằng đồng nhãn hiệu maker nichifu ncc ncu supplier vendor nhà cung cấp cung ứng vật tư tiêu hao cơ điện mro cho nhà máy R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12 hãng nichifu nhật bản.

BẢNG GIÁ CATALOGUE THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI CẦN MUA ĐẦU CỐT TRÒN NICHIFU R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12

nichifu vietnam R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12

Hình ảnh thực tế sản phẩm khi cần Mua đầu cốt (cosse cos khuyên vòng tròn) R5.5 Nichifu Nhật Bản

a1 Công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đầu cos cosse điện bằng đồng nhãn hiệu maker nichifu ncc ncu supplier vendor nhà cung cấp cung ứng vật tư tiêu hao cơ điện mro cho nhà máy R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12 hãng nichifu nhật bản.

Đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn R5.5-4 Nichifu Nhật Bản

Đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn R5.5-5 Nichifu Nhật Bản

Đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn R5.5-6 Nichifu Nhật Bản

Đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn R5.5-8 Nichifu Nhật Bản

Đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn R5.5-12 Nichifu Nhật Bản

Quy cách đóng gói khi mua đầu cos tròn R5.5 Nichifu Nhật Bản

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Catalogue cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Xem thêm Ring Terminals (R-type) bấm nối dây điện 0.25 ~ 325 mm2

Các loại Mã hàng
R0.3 Nichifu: 0.2~0.3~0.5 mm2; đầu cốt tròn Nichifu R0.3-2 R0.3-3. R0.3-3N R0.3-3.5 R0.3-4 R0.3-5

R0.75 Nichifu: 0.3~0.75 mm2;

đầu cos Nichifu R0.75-3 R0.75-3.5 R0.75-4

R1.25 Nichifu: 0.25~1.65 mm2; đầu cos Nichifu R1.25-3 R1.25-3N R1.25-3S. R1.25-3.5 R1.25-3.5L. R1.25-4S R1.25-4M R1.25-4 R1.25-5 R1.25-6. R1.25-8 R1.25-10
R2 Nichifu: 1.04~2.63 mm2; catalogue cốt tròn Nichifu R2-3 R2-3.5 R2-4S R2-4M. R2-4 R2-5M. R2-5 R2-5L R2-6 R2-8 R2-10 R2-12
R3.5 Nichifu: 2.63~4.6 mm2; đầu cos Nichifu R3.5-4 R3.5-5 R3.5-6 R3.5-8

R5.5 Nichifu: 2.63~6.64mm2;

catalogue đầu cốt Nichifu R5.5-6 R5.5-8 R5.5-10 R5.5-12 R5.5-14

ĐR8 Nichifu: 6.64~10.52 mm2; đầu cos Nichifu R8-5 R8-6 R8-8. R8-10 R8-12 R8-14
R14 Nichifu: 10.52~16.78 mm2; đầu cos Nichifu R14-5 R14-6 R14-8. R14-10 R14-12 R14-14
R22 Nichifu: 16.78~26.66 mm2; đầu cos Nichifu R22-5 R22-6 R22-8. R22-10 R22-12 R22-14
R38 : 26.66~42.42; đầu cos Nichifu R38-6 R38-8 R38-10. R38-12 R38-14

R60 Nichifu: 42.42~60.57 mm2;

đầu cos Nichifu R60-6 R60-8 R60-10. R60-12 R60-14

R70 Nichifu: 60.57~76.28 mm2; đầu cos Nichifu R70-8 R70-10 R70-12. R70-14 R70-16
R80 Nichifu: 76.28~96.3 mm2; đầu cos Nichifu R80-8 R80-10 R80-12. R80-14 R80-16
R100 Nichifu: 96.3~117.2 mm2; đầu cos Nichifu R100-8 R100-10. R100-12. R100-14 R100-16
R150 Nichifu: 117.2~152.05 mm2; đầu cốt tròn Nichifu R150-10 R150-12. R150-14 R150-16 R150-18

R180 Nichifu: 152.05~192.6 mm2;

đầu cos Nichifu R180-10 R180-12. R180-14 R180-16 R180-18

R200 Nichifu: 192.6~242.27 mm2; thông số đầu cốt tròn Nichifu R200-10 R200-12. R200-14 R200-16 R200-18
R325 Nichifu: 242.27~325 mm2. đầu cos Nichifu R325-10 R325-12. R325-14 R325-16 R325-18

 Liên hệ Dungcubamcos.com để tư vấn bảng báo giá và cung cấp thêm thông tin thông số kỹ thuật, catalogue khi cần mua đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn trần Nichifu

Công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đầu cos cosse điện bằng đồng nhãn hiệu maker nichifu ncc ncu supplier vendor nhà cung cấp cung ứng vật tư tiêu hao cơ điện mro cho nhà máy R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12 hãng nichifu nhật bản.