Catalogue thông số bảng giá đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R8-4S R8-5 R8-5S R8-6 R8-6S R8-8 R8-8S R8-10 R8-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R8 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 6.64 ~10.52 mm2:

 • cos Nichifu R8-4S
 • cos Nichifu R8-5 R8-5S
 • cos Nichifu R8-6 R8-6S
 • cos Nichifu R8-8 R8-8S
 • cos Nichifu R8-10
 • cos Nichifu R8-12
Mã: đầu cos tròn trần Nichifu R8 Danh mục:

Mô tả

Catalogue thông số bảng giá đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R8 Nichifu R8-4S R8-5 R8-5S R8-6 R8-6S R8-8 R8-8S R8-10 R8-12 Nhật Bản – Đầu cos đồng mạ thiếc bấm nối dây điện tiết diện 6.64 ~10.52 mm2

đầu cos tròn r8 nichifu nichifu r8-4s r8-5 r8-5s r8-6 r8-6s r8-8 r8-8s r8-10 r8-12; đầu cos khuyên vòng tròn r8 nichifu; đầu cốt tròn r8 nichifu; đầu cốt khuyên vòng tròn r8 nichifu; đầu cosse tròn r8 nichifu; đầu cosse khuyên vòng tròn r8 nichifu; đầu cose tròn r8 nichifu; đầu cose khuyên vòng tròn r8 nichifu; đầu cos r8 nichifu; đầu cos khuyên vòng r8 nichifu;

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R8 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 6.64 ~10.52 mm2:

 • cos Nichifu R8-4S
 • cos Nichifu R8-5
 • cos Nichifu R8-5S
 • cos Nichifu R8-6
 • cos Nichifu R8-6S
 • cos Nichifu R8-8
 • cos Nichifu R8-8S
 • cos Nichifu R8-10

 • cos Nichifu R8-12

Ncc ncu supplier vendor list nhà cung cấp cung ứng công ty đại lý nhà phân phối vật tư tiêu hao cơ điện mro bảo trì sữa chửa thay thế vận hành nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp chế xuất kcn kcx đầu cos cosse cốt đồng R8-4S R8-5 R8-5S R8-6 R8-6S R8-8 R8-8S R8-10 R8-12 nhãn nhiệu maker nichifu nhật bản.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI CẦN MUA ĐẦU COS TRÒN R8 NICHIFU (HAY CỐT, COSE, COSSE KHUYÊN VÒNG TRÒN) MÃ HÀNG R8-4S R8-5 R8-5S R8-6 R8-6S R8-8 R8-8S R8-10 R8-12

Nichifu vietnam R8-4S R8-5 R8-5S R8-6 R8-6S R8-8 R8-8S R8-10 R8-12

Xem thêm thực tế sản phẩm đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R1.25 R2 R3.5 R5.5 R8 R14 R22 R38 R60 R70 R80 R100 R150 R180 R200 R250 R325 Nichifu Nhật Bản.

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R1.25

mã hàng R1.25-3 R1.25-3S. R1.25-3.5 R1.25-3.5L. R1.25-4S R1.25-4M R1.25-4 R1.25-5

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R2

mã hàng: R2-3 R2-3S R2-3.5 R2-3.5N R2-4 R2-4M R2-4S R2-5 R2-5M R2-6 R2-8 R2-10 R2-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R3.5

các mã hàng: R3.5-4 R3.5-4S R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S R3.5-6 R3.5-6L R3.5-8

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R5.5

các mã hàng R5.5-3.5 R5.5-4 R5.5-4N R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Ngoài sản phẩm đầu cos tròn R8 Nichifu. Vui lòng iên hệ Dungcubamcos.com để Tư vấn bảng báo giá và cung cấp thêm thông tin thông số kỹ thuật, catalogue khi cần mua đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn trần Nichifu

R1.25 cos tròn Nichifu cho dây 0.25~1.65 mm2

R2 cos tròn Nichifu. Cho dây 1.04~2.63 mm2

R3.5 cos tròn Nichifu cho dây 2.63~4.6 mm2

R5.5 cos tròn Nichifu cho dây 2.63~6.64mm2

R8 đầu cos tròn Nichifu cho dây 6.64~10.52 mm2

R14 cos tròn Nichifu cho dây 10.52~16.78 mm2

R22 cos tròn Nichifu. Cho dây 16.78~26.66 mm2

R38 cos tròn Nichifu cho dây 26.66~42.42 mm2

R60 cos tròn Nichifu cho dây 42.42~60.57 mm2

R70 cos tròn Nichifu cho dây 60.57~76.28 mm2

R80 cos tròn Nichifu cho dây 76.28~96.3 mm2

R100 cos tròn Nichifu. Cho dây 96.3~117.2 mm2

R150 cos tròn Nichifu cho dây 117.2~152.05 mm2

R180 cos tròn Nichifu cho dây 152.05~192.6 mm2

R200 cos tròn Nichifu cho dây 192.6~242.27 mm2

R325 cos tròn Nichifu cho dây 242.27~325 mm2

Ncc ncu supplier vendor list nhà cung cấp cung ứng công ty đại lý nhà phân phối vật tư tiêu hao cơ điện mro bảo trì sữa chửa thay thế vận hành nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp chế xuất kcn kcx đầu cos cosse cốt đồng R8-4S R8-5 R8-5S R8-6 R8-6S R8-8 R8-8S R8-10 R8-12 nhãn nhiệu maker nichifu nhật bản.