Catalogue thông số bảng giá đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản R3.5-4 R3.5-4S R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S R3.5-6 R3.5-6L R3.5-8

Đầu cosse tròn R3.5 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 2.63 ~ 4.6 mm2:

cossse R3.5-4 R3.5-4S Nichifu

cosse R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S Nichifu

cosse R3.5-6 R3.5-6L Nichifu

cosse R3.5-8 Nichifu

Mã: đầu cos tròn trần Nichifu R3.5 Danh mục:

Mô tả

Bài viết chia sẻ catalogue thông số bảng giá khi cần mua sản phẩm đầu cosse tròn R3.5 Nichifu (đầu cốt cos khuyên vòng tròn trần) các mã hàng R3.5-4 R3.5-4S R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S R3.5-6 R3.5-6L R3.5-8

đầu cosse tròn; đầu cosse khuyên vòng tròn; mua cosse khuyên vòng tròn; mua đầu cos khuyên vòng tròn; bảng giá đầu cosse tròn; bảng giá đầu cos khuyên vòng tròn; thông số đầu cosse tròn; thông số đầu cos khuyên vòng tròn; catalogue đầu cosse tròn; catalogue đầu cos khuyên vòng tròn; đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; đầu cosse khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; mua cosse khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; mua đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; bảng giá đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; bảng giá đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; thông số đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; thông số đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; catalogue đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; catalogue đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu;

Đầu cosse khuyên vòng tròn R3.5 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 2.63 ~4.6 mm2, gồm các mã hàng phổ biến:

  • đầu cos cốt tròn R3.5-4 R3.5-4S Nichifu
  • đầu cos cốt tròn R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S Nichifu
  • đầu cos cốt tròn R3.5-6 R3.5-6L Nichifu
  • đầu cos cốt tròn R3.5-8 Nichifu

Công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đầu cos cosse cốt đồng bấm nối dây điện hãng nichifu nhật bản ncc ncu supplier vendor nhà cung cấp cung ứng vật tư tiêu hao cơ điện mro cho nhà máy ở tại trong khu công nghiệp chế xuất kcn kcx R3.5-4 R3.5-4S R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S R3.5-6 R3.5-6L R3.5-8 nhãn nhiệu maker brand nichifu.

BẢNG GIÁ CATALOGUE THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI CẦN MUA ĐẦU COSSE TRÒN NICHIFU R3.5-4 R3.5-4S R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S R3.5-6 R3.5-6L R3.5-8

đầu cosse tròn; đầu cosse khuyên vòng tròn; mua cosse khuyên vòng tròn; mua đầu cos khuyên vòng tròn; bảng giá đầu cosse tròn; bảng giá đầu cos khuyên vòng tròn; thông số đầu cosse tròn; thông số đầu cos khuyên vòng tròn; catalogue đầu cosse tròn; catalogue đầu cos khuyên vòng tròn; đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; đầu cosse khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; mua cosse khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; mua đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; bảng giá đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; bảng giá đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; thông số đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; thông số đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; catalogue đầu cosse r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu; catalogue đầu cos khuyên vòng r3.5-4 -5 -6 -8 nichifu;

Hình ảnh thực tế sản phẩm khi cần Mua đầu cosse (cốt, cosse khuyên vòng tròn) R3.5 Nichifu Nhật Bản

Đầu cos (cốt, cosse) khuyên vòng tròn R3.5-4 Nichifu Nhật Bản

Đầu cos (cốt, cosse) khuyên vòng tròn R3.5-5S Nichifu Nhật Bản

Đầu cos (cốt, cosse) khuyên vòng tròn R3.5-6 Nichifu Nhật Bản

Đầu cos (cốt, cosse) khuyên vòng tròn R3.5-8 Nichifu Nhật Bản

Đầu cos (cốt, cosse) khuyên vòng tròn R3.5 Nichifu Nhật Bản

Quy cách đóng gói khi mua đầu cos tròn R3.5 Nichifu Nhật Bản

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Catalogue cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Xem thêm Ring Terminals (R-type) bấm nối dây điện 0.25 ~ 325 mm2

mua cosse khuyên vòng tròn

Các loại Mã hàng
R0.3 Nichifu: 0.2~0.3~0.5 mm2; đầu cosse tròn Nichifu R0.3-2 R0.3-3. R0.3-3N R0.3-3.5 R0.3-4 R0.3-5

R0.75 Nichifu: 0.3~0.75 mm2;

đầu cos Nichifu R0.75-3 R0.75-3.5 R0.75-4

R1.25 Nichifu: 0.25~1.65 mm2; đầu cos Nichifu R1.25-3 R1.25-3N R1.25-3S. R1.25-3.5 R1.25-3.5L. R1.25-4S R1.25-4M R1.25-4 R1.25-5 R1.25-6. R1.25-8 R1.25-10
R2 Nichifu: 1.04~2.63 mm2; catalogue cosse tròn Nichifu R2-3 R2-3.5 R2-4S R2-4M. R2-4 R2-5M. R2-5 R2-5L R2-6 R2-8 R2-10 R2-12
R3.5 Nichifu: 2.63~4.6 mm2; đầu cos Nichifu R3.5-4 R3.5-5 R3.5-6 R3.5-8

R5.5 Nichifu: 2.63~6.64mm2;

đầu cos Nichifu R5.5-6 R5.5-8 R5.5-10 R5.5-12 R5.5-14

ĐR8 Nichifu: 6.64~10.52 mm2; đầu cos Nichifu R8-5 R8-6 R8-8. R8-10 R8-12 R8-14
R14 Nichifu: 10.52~16.78 mm2; đầu cos Nichifu R14-5 R14-6 R14-8. R14-10 R14-12 R14-14
R22 Nichifu: 16.78~26.66 mm2; đầu cos Nichifu R22-5 R22-6 R22-8. R22-10 R22-12 R22-14
R38 : 26.66~42.42; đầu cos Nichifu R38-6 R38-8 R38-10. R38-12 R38-14

R60 Nichifu: 42.42~60.57 mm2;

đầu cos Nichifu R60-6 R60-8 R60-10. R60-12 R60-14

R70 Nichifu: 60.57~76.28 mm2; catalogue đầu cosse tròn Nichifu R70-8 R70-10 R70-12. R70-14 R70-16
R80 Nichifu: 76.28~96.3 mm2; đầu cos Nichifu R80-8 R80-10 R80-12. R80-14 R80-16
R100 Nichifu: 96.3~117.2 mm2; đầu cos Nichifu R100-8 R100-10. R100-12. R100-14 R100-16
R150 Nichifu: 117.2~152.05 mm2; đầu cosse tròn Nichifu R150-10 R150-12. R150-14 R150-16 R150-18

R180 Nichifu: 152.05~192.6 mm2;

bảng giá đầu cosse tròn Nichifu R180-10 R180-12. R180-14 R180-16 R180-18

R200 Nichifu: 192.6~242.27 mm2; đầu cos Nichifu R200-10 R200-12. R200-14 R200-16 R200-18
R325 Nichifu: 242.27~325 mm2. thông số đầu cosse tròn Nichifu R325-10 R325-12. R325-14 R325-16 R325-18

 Liên hệ Dungcubamcos.com để tư vấn bảng báo giá và cung cấp thêm thông tin thông số kỹ thuật, catalogue khi cần mua đầu cosse cos khuyên vòng tròn trần Nichifu

a2 Công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đầu cos cosse cốt đồng bấm nối dây điện hãng nichifu nhật bản ncc ncu supplier vendor nhà cung cấp cung ứng vật tư tiêu hao cơ điện mro cho nhà máy ở tại trong khu công nghiệp chế xuất kcn kcx R3.5-4 R3.5-4S R3.5-5L R3.5-5N R3.5-5S R3.5-6 R3.5-6L R3.5-8 nhãn nhiệu maker brand nichifu.