Catalogue thông số bảng giá đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R60-6 R60-8 R60-8S R60-10 R60-10S R60-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R60 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 42.42~60.57 mm2:

  • cos Nichifu RR60-6
  • cos Nichifu R60-8 R60-8S
  • cos Nichifu R60-10 R60-10S
  • cos Nichifu R60-12
Mã: đầu cos tròn trần Nichifu R60 Danh mục:

Mô tả

Bài viết chia sẻ Catalogue thông số bảng giá đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R60 Nichifu R60-6 R60-8 R60-8S R60-10 R60-10S R60-12 Nhật Bản – Đầu cos đồng mạ thiếc chất lượng dùng bấm nối dây điện tiết diện 42.42~60.57 mm2

đầu cos tròn r60 nichifu r60-6 r60-8 r60-8s r60-10 r60-10s r60-12; đầu cos khuyên vòng tròn r60 nichifu; đầu cốt tròn r60 nichifu; đầu cốt khuyên vòng tròn r60 nichifu; đầu cosse tròn r60 nichifu; đầu cosse khuyên vòng tròn r60 nichifu; đầu cose tròn r60 nichifu; đầu cose khuyên vòng tròn r60 nichifu; đầu cos r60 nichifu; đầu cos r60 nichifu;

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R60 Nichifu dùng bấm nối dây điện tiết diện 42.42~60.57 mm2:

  • cos Nichifu R60-6
  • cos Nichifu R60-8
  • cos Nichifu R60-8S
  • cos Nichifu R60-10
  • cos Nichifu R60-10S
  • cos Nichifu R60-12

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI CẦN MUA ĐẦU COS TRÒN R60 NICHIFU (HAY CỐT, COSE, COSSE KHUYÊN VÒNG TRÒN) MÃ HÀNG R60-6 R60-8 R60-8S R60-10 R60-10S R60-12

nichifu vietnam R60-6 R60-8 R60-8S R60-10 R60-10S R60-12

Xem thêm thực tế sản phẩm đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) R1.25 R2 R3.5 R5.5 R8 R14 R22 R38 R60 R70 R80 R100 R150 R180 R200 R250 R325 Nichifu Nhật Bản.

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng) Nichifu R5.5

các mã hàng R5.5-4S R5.5-5 R5.5-5S R5.5-6 R5.5-6S R5.5-8 R5.5-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R14

các mã hàng: R14-5 R14-5S R14-6 R14-6S R14-8 R14-8S R14-10

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng) Nichifu R8

các mã hàng R8-4S R8-5 R8-5S R8-6 R8-6S R8-8 R8-8S R8-10 R8-12

Đầu cos tròn (cốt, cose, cosse khuyên vòng tròn) Nichifu R22

các mã hàng: R22-5 R22-6 R22-6S R22-8 R22-8S R22-10 R22-10S

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Đầu cos tròn trần hãng Nichifu Nhật Bản

Ngoài sản phẩm đầu cos tròn R38 Nichifu. Vui lòng iên hệ Dungcubamcos.com để Tư vấn bảng báo giá và cung cấp thêm thông tin thông số kỹ thuật, catalogue khi cần mua đầu cốt (cosse cos) khuyên vòng tròn trần Nichifu

R1.25 cos tròn Nichifu cho dây 0.25~1.65 mm2

R2 cos tròn Nichifu cho dây 1.04~2.63 mm2

R3.5 cos tròn Nichifu cho dây 2.63~4.6 mm2

R5.5 cos tròn Nichifu cho dây 2.63~6.64mm2

R8 cos tròn Nichifu cho dây 6.64~10.52 mm2

R14 cos tròn Nichifu cho dây 10.52~16.78 mm2

R22 cos tròn Nichifu cho dây 16.78~26.66 mm2

R38 đầu cos tròn Nichifu cho dây 26.66~42.42 mm2

R60 cos tròn Nichifu cho dây 42.42~60.57 mm2

R70 cos tròn Nichifu cho dây 60.57~76.28 mm2

R80 cos tròn Nichifu cho dây 76.28~96.3 mm2

R100 cos tròn Nichifu cho dây 96.3~117.2 mm2

R150 cos tròn Nichifu cho dây 117.2~152.05 mm2

R180 cos tròn Nichifu cho dây 152.05~192.6 mm2

R200 cos tròn Nichifu cho dây 192.6~242.27 mm2

R325 cos tròn Nichifu cho dây 242.27~325 mm2